VVE MANAGEMENT

Met de aankoop van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. U bent exclusief eigenaar van uw eigen woning en mede eigenaar van de gemeenschappelijke delen in het gebouw. Voorbeelden van de gemeenschappelijke delen zijn het dak, de lift en de gevels. Alle beslissingen aangaande de gemeenschappelijke delen worden genomen binnen de Vereniging van Eigenaren. De besluiten zijn direct van invloed op de woonomgeving en kunnen directe financiële gevolgen hebben voor de leden.

Het besturen van een Vereniging vereist specialistische kennis op administratief, financieel, technisch en juridisch gebied. Veelal is deze kennis onvoldoende aanwezig binnen de Vereniging en wordt een deskundige partij ingeschakeld. Andere redenen voor het uitbesteden van werkzaamheden zijn de onafhankelijkheid van een derde en het ontlasten van het bestuur.

Binnen Zeeman De Vries Vastgoedmanagers is een ruime ervaring met het beheer van Verenigingen aanwezig. Ook Verenigingen waar sprake is van een met hoofd- en ondersplitsing vallen onder het dienstenpakket. Bij het aangaan van een managementovereenkomst wordt op basis van individuele afspraken afgesproken welke werkzaamheden voor de Vereniging worden verricht. Deze werkzaamheden worden aangeboden tegen een vast vooraf overeengekomen tarief. U kunt hierbij denken aan;

A. Administratieve werkzaamheden
B. Financiële werkzaamheden
C. Technische werkzaamheden

Gezien de verscheidenheid van Verenigingen is het niet mogelijk om een standaardtarief aan te geven voor Verenigingen. Het aantal appartementrechten alsmede het gewenste dienstenpakket is hierbij richtinggevend. Graag treden wij met u in contact om in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden te bespreken.