Technisch management

Voor een goede staat van het vastgoed is adequaat onderhoud, zowel ad-hoc als planmatig, essentieel. Teneinde de onderhoudskosten inzichtelijk te maken worden meerjarenonderhoudsbegrotingen opgesteld.
Hierdoor worden de verwachte kosten op langere
termijn inzichtelijk. Voor het dagelijks onderhoud is een 24-uurs storingsdienst paraat zodat er optimale service kan worden verleend bij calamiteiten buiten kantooruren