Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.zdvv.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deinformatie op deze website worden ontleend. Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie berusten bij Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV.