Technische werkzaamheden

Het behandelen van alle aangelegenheden die betrekking hebben op het dagelijks- en groot onderhoud inzake de gemeenschappelijke gedeelten c.q. gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw;

De uitbesteding van en de controle op uit te voeren werkzaamheden;

Het vervaardigen van een meerjarenplanning ten behoeve van te verwachten groot onderhoud op langere termijn. Eén en ander met name ten behoeve van te creëren grootonderhouds reserveringen;

Het behandelen van schadeaangelegenheden welke onder de dekking van de door de Vereniging gesloten verzekeringspolissen vallen;

Het afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw, alsmede het toezicht en de controle op de uitvoering hiervan;

De uitbesteding, het toezicht en de controle op de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars;

De behandeling van alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen, alsmede het toezicht op de nalevering van bedoelde garantiebepalingen;