Privacy beleid

Zeeman de Vries Vastgoedmanagers BV is voor haar diensten grotendeels afhankelijk van privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Teneinde mogelijk misbruik zoveel mogelijk uit te sluiten is er middels technische oplossingen bewust gekozen om privacygevoelige informatie niet op de website op te slaan.

Tevens hanteren wij de volgende richtlijnen en procedures:

  • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor onze diensten;
  • Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • Gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen;

Bij vragen en of opmerkingen over deze privacyverklaring kan er contact worden opgenomen.