Financieel management

Zeeman de Vries Vastgoedmanagers kan de incasso verzorgen van de huurpenningen en andere uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen.
Hierbij wordt een actief debiteurenbeheer gevoerd en vaste procedures doorlopen om een optimale huurstroom te garanderen. Zowel mondeling als schriftelijk worden wanbetalers aangespoord tot betaling. In overleg met de opdrachtgevers worden incassoprocedures opgestart en gevolgd.