HUURAANBOD

Zeeman de Vries Vastgoedmanagers beschikt over een aantal huurwoningen in de omgeving van Hoorn en Almere in haar portefeuille. Huurwoningen die leeg komen, worden gepubliceerd op Funda(huur) en u kunt hierop reageren.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u rekening te houden met een aantal voorwaarden. Als algemene inkomenseis wordt de norm gehanteerd dat uw bruto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan vier maal de huurprijs. Tevens dient uw arbeidsovereenkomst minimaal een jaarcontract te zijn. Een tweede inkomen wordt voor bepaalde objecten deels meegerekend. Indien uw zelfstandig ondernemer bent worden er aanvullende voorwaarden gesteld en dient er tevens een bankgarantie gesteld te worden.

Wij nemen uw inschrijfformulier pas in behandeling als alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en bijgevoegd. Het niet compleet aanleveren van de gevraagde stukken zorgt voor ernstige vertraging van de afhandeling van uw aanvraag.

Bij de toewijzing wordt gekeken naast de inkomensgegevens gekeken naar de ‘meest passende’ kandidaat. Uitgangspunten van de ‘meest passende’ kandidaat zijn onder andere de woningkenmerken en de wensen en gezinssituatie van de woningzoekende. Bij meerdere passende kandidaten telt ook de registratiedatum mee.

Op basis van alle aangeleverde en door ons verzamelde gegevens worden kandidaten beoordeeld. Een credit-check en een controle van uw gegevens maken onderdeel uit van de beoordeling. Wij behouden ons het recht voor om mogelijke kandidaten te weigeren.