Inschrijfformulier huurwoning

Aanvrager * Partner
Achternaam *
Volledige voornamen *
Adres *
Postcode en Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Geboorteplaats *
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Burgerlijke staat *

Woningbehoefte

Met hoeveel personen gaat u de woonruimte bewonen? *
Geboortedata:
Met hoeveel en welke huisdieren gaat u de woonruimte bewonen?
Voor welke woning(en) schrijft u zich in Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3
Gemeente / plaats
Wijk / Straat

Wat is de reden van uw verhuizing:

Huidige woonsituatie:
KoopwoningHuurwoningInwonend bij oudersAnders, namelijk

Inkomen aanvrager Inkomen partner
Beroep / Functie
Werkgever
Adres
Postcode en Plaats
Telefoonnummer
Bruto vaste inkomen per maand exclusief toeslagen:
Netto inkomen per maand:
Bij deze werkgever vanaf
Aangesteld in vaste dienst: JaNee JaNee
Pensioen / WAO / WW / of andere inkomsten nl
Netto ontvangsten per maand

Financiële verplichtingen:

Te betalen alimentatie per maand
Persoonlijke lening, hoogte schuld per dd. Maandbedrag €
Hypotheek huidige woning, hoogte schuld per dd. Maandbedrag €
Heeft u schulden (gehad) die zijn uitgegeven aan een incassobureau of deurwaarder
Zo, ja in welk jaar ?
Heeft u te maken (gehad) met schuldsanering of faillissement?
Zo, ja in welk jaar ?

Eventuele aanvullende informatie / toelichting op uw aanvraag:

Informatie

Hoe bent u over onze woningen geïnformeerd?
Via de krantVia FundaVia de website van ZDVVAnders, namelijk

BIJLAGEN LOONDIENST
Wanneer u in loondienst bent:

 • Kleurenkopie van paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), rijbewijzen worden niet geaccepteerd.
 • Werkgeversverklaring
 • Laatste drie loonstroken
 • Kopie van de laatste drie bankafschriften waarop het salaris is bijgeschreven
 • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring
 • Kopie uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met adreshistorie
 • Bij verkoop van uw huidige woning een kopie van de koopakte inclusief hypotheekverklaring

BIJLAGEN GEPENSIONEERDE
Wanneer u gepensioneerd bent:

 • Kleurenkopie van paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), rijbewijzen worden niet geaccepteerd.
 • Documenten waaruit de hoogte van uw AOW en pensioen blijkt
 • Kopie van de laatste drie bankafschriften waarop het pensioen is bijgeschreven
 • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring
 • Kopie uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met adreshistorie
 • Bij verkoop van uw huidige woning een kopie van de koopakte inclusief hypotheekverklaring

BIJLAGEN ZELFSTANDIG ONDERNEMER

 • Kleurenkopie van paspoort of identiteitskaart (voor- en achterkant), rijbewijzen worden niet geaccepteerd.
 • LET OP; wij verzoeken u het BSN nummer van uw ID of paspoort onleesbaar te maken
 • Kopie van een recent bankafschrift (zakelijk en privé)
 • Balans en verlies en winstrekening van de laatste twee jaar
 • Bewijs van inschrijving bij KvK (maximaal 4 maanden oud)
 • IB aangifte laatste jaar
 • Verhuurdersverklaring of hypotheekhoudersverklaring
 • Kopie uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie met adreshistorie
 • Bij verkoop van uw huidige woning een kopie van de koopakte inclusief hypotheekverklaring

Let op:

 • Wanneer er twee kandidaat huurders zijn dient u alle bijlagen van beide kandidaten aan te leveren.
 • Uw inschrijving wordt pas in behandeling genomen wanneer alle bijlagen toegevoegd zijn!
Paspoort/ID *
Uittreksel GBA *
Verhuurders / hypotheekhouder verklaring
Inkomensgegevens *
Koopakte
Overige gegevens 1

Kandidaat woningzoekende verklaart hierbij alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld alsmede akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website.